Vi är team BioDriv Öst!


Beatrice Torgnyson Klemme, VD

MSc Biologi och minor degree Organizational Leadership and Supervision

0733 - 97 06 25
beatrice.torgnyson(at)biogasost.se

Beatrice är Biogas Östs VD, strateg, idéspruta och proffsnätverkare. Efter tjugo år i miljöbranschen varav tio år i biogasbranschen har hon koll på det mesta och de flesta.


Martin Ahrne, vice VD & senior projektledare

Civ.ing. teknisk biologi

0736 - 41 81 57
martin.ahrne(at)biogasost.se

Martin har lång erfarenhet av att arbeta med EU-projekt, gårdsbaserad biogasproduktion samt fordon och drivmedel. Martin arbetar med drivmedelsstrategier och har koll på det här med bussar och kollektivtrafik. Nu tar han sig även an utmaningar kopplat till elektrifiering av stora fordonsflottor och elnät. Martin ansvarar för projekten "Spetskraft 2020" och ”Hållbara transporter i Östergötland”.


Björn Isaksson, projektledare

Civ.ing. Energisystem

0768 - 19 52 82
bjorn.isaksson(at)biogasost.se

Björn är drivmedelsstrateg och har koll på allt ifrån produktion till användning av biodiesel, etanol, biogas, metanol, DME, vätgas och el. Björn ansvarar för projektet "Fossilfritt 2030 - Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige".


Felix Ek, projektledare

Civ.ing. Energisystem

0790-77 51 52
felix.ek(at)biogasost.se

Felix har erfarenhet av att arbeta med elfordon och laddinfrastruktur i Stockholms stad, bland annat genom projektet ”Fixa laddplats”. Felix har koll på det här med elfordon och laddinfrastruktur och han arbetar mycket med näringslivet i vår region, inte minst genom det stora projektet "Transportutmaningen".


Ulf Troeng, projektledare (föräldraledig)

Civ.ing. System i teknik och samhälle


ulf.troeng(at)biogasost.se

Ulf har lång erfarenhet inom transportområdet, bland annat genom tjänster vid Transportforsk, Sweco och Naturvårdsverket. Ulf har stor kompetens inom elfordon, luftkvalitet, miljözoner och nationella policyfrågor inom transportområdet. Ulf arbetar med offentlig upphandling av fossilfria transporter samt ansvarar för projektet ”Vägval 2030 – i Örebro län”. 


Olof Gunnarsson, ekonomi och analys

Statsvetare

0707 - 520 524
olof.gunnarsson(at)biogasost.se

Olof är vår ekonom och EU-expert med erfarenhet av att arbeta i Bryssel på Region Östergötlands EU-kontor. Han är utbildad i statsvetenskap och nationalekonomi och besitter även lång erfarenhet av att arbeta med insatser inom information och kommunikation. Olof ansvarar för projektet "Utveckling BioDriv Öst".


Magnus Rahm, senior advisor

Tekn. Dr. i Teknisk fysik med inriktning elektricitetslära


magnus.rahm(at)biodrivost.se

Magnus kan det här med produktion av förnybar el, elsystem och batterilager. Han har erfarenhet från olika roller inom nya teknikutvecklingsbolag, konstruktion och installation av batterier och batterilager samt utformning av systemlösningar inom elområdet.


Erik Sihlberg, miljökommunikatör och politiskt sakkunnig

Miljökemist och fil.kand. i Int. Relationer

073 - 696 28 54
erik.sihlberg(at)biogasost.se

Erik har en bakgrund som företagare och är dessutom en fena på infografik, design och html.


Jonas Forsberg, Senior advisor

Civ. ing. System i teknik och samhälle samt doktorand energiteknik

0702 - 718737
jonas.forsberg(at)biodrivost.se

Jonas har varit med och byggt upp Biogas Öst och har mångårig erfarenhet inom biogasområdet. Nu doktorerar han inom energiteknik vid Luleå tekniska universitet och arbetar med att utveckla modeller för att optimera framtidens transportsystem.


Emma Bromark, projektassistent

Student Civ.ing. Energisystem


emma.bromark(at)biodrivost.se

Emma har erfarenhet av att arbeta med såväl biogasproduktion som kommunikation och hon är med och stöttar upp verksamheten där det behövs.


Josefin Holmgren, kommunikatör

Fil.kand. medie- och kommunikationsvetenskap

0767 - 80 66 99
josefin.holmgren(at)biodrivost.se

Josefin är vår kommunikatör som är en fena på såväl skrivande som layout och design. Hon ansvarar bland annat för webbpublicering, sociala medier och omvärldsbevakning men ser även till att bistå med kommunikationskunskap i olika projekt..
Styrelse

 

Johan Wadman, ordförande

Trafikdirektör Upplands Lokaltrafik, Region Uppsala
johan.wadman(at)ul.se

 

Johan Laurell, vice ordförande

Nationell samordnare Drive LBG, Energigas Sverige
johan.laurell(at)energigas.se

 

Erik Nordell

Utvecklingsingenjör, foU biogas Tekniska verken i Linköping
erik.nordell(at)tekniskaverken.se

 

Christoffer Wendel

Strateg infrastrukturutveckling, Region Sörmland
christoffer.wendel(at)regionsormland.se

 

Therese Hjelseth

Områdeschef energi och klimat, Region Örebro län
therese.hjelseth(at)regionorebrolan.se

 

Pernilla Widén

Avdelningschef process, Vafab Miljö Kommunalförbund
pernilla.widen(at)vafabmiljo.se 

 

Eva Sunnerstedt

Chef miljöbilar i Stockholm, Stockholms stad
eva.sunnerstedt(at)stockholm.se

 

Kjell Johansson

LRF i Biogas Öst-regionen
kjell.johansson(at)d.lrf.se

 

Michelle ekman

Marknadsutvecklare, E.ON
michelle.ekman(at)eon.se

 

Melanie Sjögren

Hållbarhetsansvarig, Stockholm Gas
melanie.sjogren(at)stockholmgas.se


gustav rogstrand

Sektionschef Process- och miljöteknik, RISE Research Institutes of Sweden
gustav.rogstrand(at)ri.se

Kontaktuppgifter

 

Post- och fakturadress

BioDriv Öst c/o Biogas Öst AB

Kungsgatan 30C
753 21 Uppsala

 

Besöksadress

Kungsgatan 30D
753 21 Uppsala

(vi sitter i högra/södra flygeln av St. Johanniskyrkan fem minuters promenad från centralstationen. )

 

Organisationsnummer

Biogas Öst AB: 556904-4166
Biogas Öst Ideell Förening: 802466-4768

 

Bildbank

Klicka här för pressbilder.

Se karta

 
 
 
Våra partners
 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • AGA

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Hallstahammars kommun

 • Kungsörs kommun

 • Sala kommun

 • Trosa kommun

 • Vingåkers kommun

 • Örebro Tvätt

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm