Vi är team BioDriv Öst!


Beatrice Torgnyson Klemme, VD

MSc Biologi och minor degree Organizational Leadership and Supervision

0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson(at)biodrivost.se

Beatrice är BioDriv Östs vd, strateg, idéspruta och proffsnätverkare. Efter mer än tjugo år i miljöbranschen varav tio år i biogasbranschen har hon koll på det mesta och de flesta. Beatrice arbetar brett med hållbarhetsfrågorna och började med Agenda 21 och nu är det Agenda 2030 som gäller. De senaste tio åren har hon fördjupat sig allt mer i offentlig upphandling och miljökrav på fordon, drivmedel och transporttjänster.


Martin Ahrne, vice VD & senior projektledare

Civ.ing. teknisk biologi

0736 – 41 81 57
martin.ahrne(at)biodrivost.se

Martin är vår vice vd. Han har lång erfarenhet av att arbeta med EU-projekt, styrmedel på EU-nivå och global omvärldsanalys. Han kan förutsäga framtiden när det gäller fordon, drivmedel, infrastruktur, batteriutveckling – you name it! Martin arbetar mycket med drivmedelsstrategier och har inte minst koll på det här med bussar och kollektivtrafik. Nu tar han sig även an utmaningarna kopplat till elektrifiering av stora fordonsflottor och elnätet. Martin ansvarar för projekten Fossilfritt 2030 – transporter i Uppsala län samt Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden.


Björn Isaksson, projektledare

Civ.ing. Energisystem

0768 – 19 52 82
bjorn.isaksson(at)biodrivost.se

Björn är drivmedelsstrateg och det som Björn inte har koll på är inte värt att veta. Han kan allt ifrån produktion till användning av biodiesel, etanol, biogas, metanol, DME, vätgas och el. Han hjälper inte minst kommuner att välja rätt fordon och drivmedel på rätt plats och lägga pusslet till en fossilfri fordonsflotta på ett smart sätt. Björn ansvarar för projektet Fossilfritt 2030 – fordon och drivmedel.


Felix Ek, projektledare

Civ.ing. Energisystem

0790 – 77 51 52
felix.ek(at)biodrivost.se

Felix är företagens bästa vän. Han är vår expert när det gäller godstransporter och omställningen av lätta lastbilar och tunga fordon. Felix har koll på det här med elfordon och laddinfrastruktur och har tidigare arbetat i Stockholms stad med projektet Fixa laddplats. Nu arbetar han mycket tillsammans med näringslivet i vår region, inte minst genom det stora projektet Transportutmaningen.


Ulf Troeng, projektledare

Civ.ing. System i teknik och samhälle

0761 – 09 32 70
ulf.troeng(at)biodrivost.se

Ulf har över 10 års erfarenhet av att jobba med transporter och miljö från bland annat Naturvårdsverket, Sweco och Transportforsk. Ulf har koll på det mesta som rör omställningen till fossilfria transporter, men är särskilt vass på nationella policyfrågor, laddinfrastruktur och luftkvalitet. Ulf arbetar mycket med offentlig upphandling av fossilfria transporter samt ansvarar för projektet Fossilfritt 2030 – Stockholms län.


Olof Gunnarson, ekonomi och analys

Statsvetare

0707 – 52 05 24
olof.gunnarson(at)biodrivost.se

Olof är vår ekonom, projektledare, kommunikatör...ja allt! Han har dessutom erfarenhet av att arbeta i Bryssel på Region Östergötlands EU-kontor. Han är utbildad i statsvetenskap och nationalekonomi och besitter även lång erfarenhet av att arbeta med insatser inom information och kommunikation. Olof arbetar i en lång rad olika projekt, men mest i projektet Fossilfritt 2030 – Stockholms län.


Josefin Holmgren, kommunikatör

Fil.kand. medie- och kommunikationsvetenskap

0767 – 80 66 99
josefin.holmgren(at)biodrivost.se

Josefin är vår kommunikatör som är en fena på såväl skrivande som layout och design. Hon ansvarar bland annat för webbpublicering och sociala medier samt planerar konferenser, redigerar filmer och bistår med kommunikationskunskap i olika projekt. Saknas det bilder eller infografik så fixar Josefin det på ett kick.


Andreas Olsson, projektledare

Verklighetsutbildad transportvetare

0739 – 60 61 02
andreas.olsson(at)biodrivost.se

Andreas har lång erfarenhet inom transportbranschen. Som entreprenör har han arbetat på fältet med sin åkeriverksamhet och i många år fortbildat branschens förare. Han har även arbetat som drivmedelsansvarig på ett stort åkeri i Uppsala. Med sin rot i näringslivet arbetar han inom projektet Transportutmaningen med att hjälpa företag i sin klimatomställning.


Lovisa Gustafsson, projektledare

Civ.ing. Energisystem

0730 – 80 63 91
lovisa.gustafsson(at)biodrivost.se

Lovisa jobbar som projektledare med inriktning på elektrifiering. Hon har erfarenhet av att arbeta med prognoser över effektbehov och laddning av tunga fordon. Att hjälpa till med att få rätt laddinfrastruktur på rätt plats är hennes specialitet. Lovisa arbetar inom alla Fossilfritt 2030-projekt.


EMELIE HÖGBERG, JOURNALIST OCH KOMMUNIKATÖR

Fil.kand. svenska med påbyggnad journalistik

0702 – 49 92 10
emelie.hogberg(at)biodrivost.se

Emelie är journalist och språkvetare med vana av alla sorters textproduktion, som att skriva artiklar, pressmeddelanden och reportage. Hon arbetar också med att popularisera vetenskap, textredigering och att koka ner stora textmassor till mottagaranpassade informationsmaterial och faktablad.

Emelie arbetar deltid.


MICHELLE EKMAN, PR- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEG

Civ. ing. Kemiteknik

0706 – 85 44 03
michelle.ekman(at)biodrivost.se

Michelle har lång erfarenhet inom energiområdet, främst biogasbranschen, där hon har arbetat med allt ifrån säkerhets- till PR-frågor. Hon har haft olika roller, som projektledare och marknadsutvecklare, där hon under åren har utvecklat ett brett kontaktnät både inom näringslivet och offentlig sektor. Nu ligger fokus på det strategiska arbetet inom PR och kommunikation. 

Michelle arbetar deltid.


Tor Thomsson, projektassistent

Student civ.ing. Energisystem

0704 – 07 03 91
tor.thomsson(at)biodrivost.se

Tor har ett stort engagemang för miljöfrågor och praktisk erfarenhet av såväl gasbilar som elbilar. Han har även erfarenhet av att undersöka frågor kopplat till elnät och elförsörjning. Tor arbetar främst med olika frågor kopplat till elektrifiering och biogas.

Tor arbetar deltid.


Oscar Jonsson, projektassistent

Student Civ. ing. Energisystem

0727 – 07 17 47
oscar.jonsson(at)biodrivost.se

Oscar har erfarenhet av att arbeta på ett av nordens största raffinaderier. Med stort intresse och engagemang för dagens och framtidens energiproduktion bidrar han i vår verksamhet inom en lång rad olika områden.

Oscar arbetar deltid.


Tina Lövrander, journalist och kommunikatör

Fil.kand. i media- och kommunikationsvetenskap samt journalist


Tina har lång erfarenhet av att arbeta i olika organisationer som kommunikatör, redaktör och pressekreterare. Hon har även arbetat flera år som journalist på en stor dagstidning. Tina är expert på att förmedla information på ett lättillgängligt sätt.

Tina arbetar deltid.Styrelse

 

Tobias arvidsson, ordförande

Regional utvecklingsdirektör, Region Uppsala
tobias.arvidsson(at)regionuppsala.se

  

GUSTAV ROGSTRAND, vice ordförande

Sektionschef Process- och miljöteknik, RISE Research Institutes of Sweden
gustav.rogstrand(at)ri.se

 

Erik Nordell

Utvecklingsingenjör, foU biogas Tekniska verken i Linköping
erik.nordell(at)tekniskaverken.se

 

Ulf arumskog

Verksamhetschef, Region Sörmland
ulf.arumskog(at)regionsormland.se

 

Therese Hjelseth

Områdeschef energi och klimat, Region Örebro län
therese.hjelseth(at)regionorebrolan.se

 

Pernilla Widén

Avdelningschef process, Vafab Miljö Kommunalförbund
pernilla.widen(at)vafabmiljo.se 

 

kajsa hedberg

Affärschef/vd, St1 Biogas
kajsa.hedberg(at)st1.com

 

Kjell Johansson

LRF i Biogas Öst-regionen
kjell.johansson(at)d.lrf.se

 

Magnus ekblad

Regionråd, Region Västmanland
magnus.ekblad(at)regionvastmanland.se

 

Henrik Dahlsson

Senior Advisor Hållbara Transporter, Scania Sverige
henrik.dahlsson(at)scania.com


Henning singelsö

Regional Sales and Balancing Manager, Gasum
henning.singelso(at)gasum.com

Kontaktuppgifter

 

Post- och fakturadress

BioDriv Öst c/o Biogas Öst AB

Kungsgatan 30C
753 21 Uppsala

 

Besöksadress

Kungsgatan 30D
753 21 Uppsala

(vi sitter i högra/södra flygeln av St. Johanniskyrkan fem minuters promenad från centralstationen. )

 

Organisationsnummer

Biogas Öst AB: 556904-4166
Biogas Öst Ideell Förening: 802466-4768

 

Bildbank

Klicka här för pressbilder.

Se karta

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland