Biogas Öst

Vår moderorganisation.

biogasost.se

 

2030-sekretariatet

2030-sekretariatet är en nationell intresseorganisation för uppföljning av arbetet med en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

2030-sekretariatet.se

 

Bioenergiportalen

Samlingsplats för bioenergifrågor relaterade till jordbruket. 
www.bioenergiportalen.se

 

Energiforsk

Samordnar och effektiviserar svenska satsningar på forskning, utveckling och demonstration inom bl a energigasområdet.
www.energiforsk.se

 

Energigas Sverige

Branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigaserna biogas, fordonsgas, naturgas, gasol och vätgas. 
www.energigas.se
Undersida om biogas: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/
Undersida om gasbilar: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/

 

Miljöfordon.se

Praktiska tips kring de förnybara alternativen i transportsektorn.

www.miljofordon.se

 

Power Circle

Branschorganisation för elkraftsbranschen, som jobbar mycket med laddinfrastruktur och elektromobilitet.

powercircle.org

www.elbilsstatistik.se

emobility.se

 

SPBI

Svenska petroleum och Bioenergiinstituetet jobbar med alla sorters drivmedel, bränslen och smörjmedel.

spbi.se

 

Statistiska centralbyrån

SCB har som nationell statistikmyndighet mycket data som kan vara relevant för förnybara alternativ i transportsektorn.

www.scb.se

 

Svebio

Svebio jobbar för att främja bioenergi och biobränslen.

svebio.se

 

Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken.

www.trafa.se

 

Vätgas Sverige

Vätgas Sverige jobbar med att främja användandet av vätgas i fordon och som energilager.

www.vatgas.se

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste